ЈНР 01/13 Обавештење

Фонд „Први српски устанак“ у Аранђеловцу

је спровео
ПОСТУПАК

Јавне набавке мале вредности грађевинско-занатских радова на уређењу спомен комплекса у Орашцу, ЈНР 01/13,
и закључио је уговор са најповољнијим понуђачем.

Прилози за преузимање (pdf)
Обавештење о закљученом уговору