ВОЈСКА

Организација војске

oruzjeУстаничку војску чинио је народ. Прикупљање војске је вршено по територијалном принципу, уз повремену војну обуку. Важан део војске чинили су бивши хајдуци, фрајкори и пребеглице из суседних области под турском влашћу.

По угледу на европске државе тог времена, у Србији је крајем 1808. године уведена регуларна војска, коју је издржавала држава. У свакој нахији су, у зависности од броја становника, формиране по једна до две чете - компаније регулаша.

Регуларна војска се састојала од пешадије и коњанице, а значајно место имале су и тобџије.

Велики значај за одбрану земље, имали су утрђени гранични логори и шанчеви.


ВОЈНИЦА

Oпшта војна обавеза уведена 1807. године прописивала је следеће овавезе:

ОД 1-3 СПОСОБНА МУШКАРЦА ЗАДРУГАРА У ЈЕДНОЈ КУЋИ У ВОЈСКУ ЈЕ УЗИМАН САМО 1
ОД 3-5 МУШКАРАЦА У ЈЕДНОЈ КУЋИ У ВОЈСКУ СУ УЗИМАНА 2
УДОВИЧКЕ КУЋЕ СА МАЛОЛЕТНОМ ДЕЦОМ БИЛЕ СУ ОСЛОБОЂЕНЕ ОД СВАКЕ ВОЈНЕ СЛУЖБЕ И ТЕРЕТА
ЈЕДНА ВРСТА ВОЈНЕ СЛУЖБЕ МОГЛА ЈЕ БИТИ ЗАМЕЊЕНА ДРУГОМ
МОГЛО ЈЕ БИТИ И ЛИЧНЕ ЗАМЕНЕ КАКО МЕЂУ ЗАДРУГАРИМА ТАКО И ВАН ЗАДРУГЕ
КАДА СЕ УКАЖЕ ПОТРЕБА У ВОЈСКУ СУ ИШЛИ СВИ СПОСОБНИ МУШКАРЦИ